Donationer

Genom den kostnadseffektiva förvaltningsmodellen kan andelsägare i ideellt utdelande andelsklasser få en god avkastning på sin investering och samtidigt genom utdelningen göra en insats för en bättre miljö i Östersjön.

Havsfonden vill bli en betydande del av den långsiktiga finansieringen för haven och Östersjön. Det sker genom att fondens andelsklass B årligen utdelar 0,50 procent av fondförmögenheten till utvalda Östersjöstiftelser och ideella organisationer i syfte att de ska kunna bedriva och främja forskning, utbildning och information avseende haven, Östersjön, dess ekosystem och miljö.

Transparens och integritet 

För att säkerställa en rättvis, oberoende behandling av donationsmottagare och utdelning av donationsbelopp finns två kommittéer: En kommitté som godkänner donationsmottagare för framtida donationer, baserat på ansökningar om att bli godkänd.  En donationskommitté som årligen rekommenderar en fördelning av donationerna mellan godkända donationsmottagare.

 

Hur påverkar donationsutdelning sparare?

Donationsutdelning från fondsparande är ett effektivt sätt att stödja ideella verksamheter. Deras verksamheter är ideella och skattereglerna är generösa mot sådan verksamhet. När pensionssparare investerar i fonden tas donationen direkt från pensionskapitalet utan att inkomstskatt debiteras och för stiftelsen är donationen skattefri.  

Donationsbeloppet meddelas årligen av förvaltaren till en viss procentandel av fondförmögenheten och dras sedan av med 1/365 per dag som du äger andelar i fonden.     

Vill din organisation bli godkänd donationsmottagare?

Ideella organisationer och stiftelser som vill bli godkända donationsmottagare kan ansöka om detta genom att kontakta förvaltaren Entropics VD Robert Lindblom, robert.lindblom@entropics.se för ytterligare information.  

Notera att ett godkännande som donationsmottagare inte innebär en garanti för del av fördelningen från kommande donationsutdelningar. De besluten vägleds av rekommendationer från den oberoende donationskommittén.