Unik havsfond som stödjer arbetet för Östersjön lanseras

Pressmeddelande 2022-07-07

I dag lanseras Havsfonden som ska göra hållbara investeringar för världens hav och som har utvecklats av kapitalförvaltaren Entropics Asset Management. Havsfonden är en hållbar global aktiefond tillgänglig för allmänheten. Genom låga kostnader kan fonden årligen donera upp till en procent av kapitalet till organisationer som arbetar för Östersjön.

Havsfonden är ”mörkgrön”, d.v.s. har den högsta hållbarhetsklassificeringen enligt EU:s regelverk SFDR. Det innebär att Havsfonden syftar till hållbara investeringar. Investeringarna sker i aktier i företag vars produkter och tjänster bidrar till att uppnå flera av de globala målen, bland dem ”Hav och marina resurser”. Portföljföljförvaltare är företaget Entropics med styrelseordförande Peter Norman och verkställande direktör Robert Lindblom. Havsfonden förvaltas av Robert Lindblom, Meryem Savas och Oskar Schyberg.

Havsfondens målsättning är att avkastningen ska överträffa MSCI World Index. Optimeringen har utvecklats av Entropics i nära samarbete med Henrik Hult, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan. Backtesting visar att fonden lever upp till målsättningen.

”Den blå ekonomin uppvisar en enorm tillväxt med intressanta investeringsmöjligheter. Många som vill investera och engagera sig för Östersjön och haven finner det svårt att hitta blå fonder, men nu finns ett lättillgängligt fondsparande samtidigt som man gör gott för Östersjön och haven”, kommenterar Robert Lindblom.

Haven täcker 70 procent av jordens yta, producerar hälften av världens syre och absorberar 25 procent av koldioxidutsläppen. De utgör 99 procent av världens livsmiljö och ger näring, råvaror och inkomst för en betydande del av världens befolkning. De är också världens sjunde största ekonomi och två tredjedelar av dess tillgångar är beroende av ett hälsosamt ekosystem.

Havsfonden har tagits fram i nära samarbete mellan Entropics och samarbetspartners, däribland fondbolaget FCG Fonder och Limina, som tillhandahåller orderhanteringssystem. Swedbank är fondens administratör och förvaringsinstitut.

Arbetet med att utveckla fonden har även skett i dialog med vetenskaplig expertis och med stiftelser som arbetar för en hållbar utveckling i Östersjön, däribland Stiftelsen Hållbara Hav, som tagit en roll i att samordna flera intressenter för att möjliggöra att fonden förverkligas, samt Race for the Baltic. Årliga utdelningar från Havsfonden kommer att fördelas till Östersjöstiftelser och ideella organisationer med syfte att bedriva och främja forskning, utbildning, projekt och information avseende haven, dess ekosystem och miljö.

”Engagemanget för Östersjön är stort bland svenskarna. Min förhoppning är att Havsfonden ska bidra till att ytterligare öka och sprida kunskap om miljön i Östersjön,”, säger Hans Berggren, Ordförande för Stiftelsen Hållbara Hav

”Havsfonden är ett viktigt initiativ, som kan skapa ett påtagligt tillskott och en stabil finansiering av de mest effektiva åtgärderna för att återställa Östersjön, säger Peter Wiwen-Nilsson, verkställande direktör för stiftelsen Race For The Baltic.”

Havsfonden kan nu tecknas av privatpersoner, pensionssparare och organisationer hos Avanza och utvalda banker. Den första teckningsperioden pågår fram till Östersjödagen den 25 augusti.